• Per 1 augustus 2015 draagt Calibris haar wettelijke taken over aan SBB. Bovenwettelijke dienstverlening is overgedragen aan Calibris Advies.

    Meer informatie