Beroepspraktijk

We bieden slimme tools om de kwaliteit van het leren in de praktijk op een hoger plan te brengen. En zorgen voor een goede match tussen leerbedrijven en stagiairs.

<style>.top .intro p{line-height:17px; }</style><b style="font-size:16px;margin-top:-10px;">Beroepspraktijk</b>

Oude diploma's

U wilt met een oud diploma (meer dan vijf jaar oud) solliciteren op een vacature. Geeft uw oude diploma nog toegang tot een baan?

We onderscheiden twee situaties voor het geval dat u met een oud diploma op een vacature solliciteert.
 1. Het oude diploma is erkend door de CAO van de branche.
  In dit geval geldt dat het diploma toegang geeft tot de baan., maar de vraag is of u nog direct inzetbaar bent. Dit bent u als u, naast uw oude diploma ook actuele (van de afgelopen vijf jaar) passende werkervaring bezit.
 2. Het oude diploma is niet meer erkend door de CAO of de werkgever denkt dat u niet inzetbaar bent in deze functie. 
  In deze situaties geeft het diploma geen toegang tot de baan.
Wat is de waarde van werkervaring?
Naast een recent diploma is passende en actuele werkervaring doorslaggevend. Hieronder onderscheiden we drie verschillende situaties. 
 1. Uw werkervaring voldoet aan de eisen van een functie
  Is uw diploma beschreven in de CAO en heeft u de afgelopen vijf jaar passende werkervaring opgedaan? Dan zou dit toegang moeten geven tot de baan en bovendien bent u snel inzetbaar. Heeft u geen erkend diploma voor de functie, maar wel relevante en actuele werkervaring, dan neemt de werkgever een beslissing.
 2. Uw werkervaring voldoet op onderdelen aan de eisen voor een functie 
  Heeft u in een andere sector gewerkt dan waarvoor u bent opgeleid, maar heeft u wel vrijwilligerswerk met werkzaamheden van deze functie uitgevoerd? Zelfs al heeft u een erkend oud diploma voor de functie: uw beperkte werkervaring maat dat u niet volledig inzetbaar bent. In dat geval kunt u via scholing op school of in de praktijk zorgen dat u wel toegang tot de functie krijgt en (volledig) inzetbaar wordt. 
 3. Uw werkervaring voldoet helemaal niet aan de eisen van de functie
  Heeft u na het behalen van uw diploma de afgelopen vijf jaar niet gewerkt? Of heeft u in een heel andere sector gewerkt dan waarvoor u bent opgeleid? Dan zult u ook met een passend diploma weinig kans hebben op de baan, omdat u niet direct inzetbaar bent. Via scholing kunt u dit wel worden.
Via scholing een actueel diploma halen
Het kan een uitkomst zijn om een actuele opleiding af te ronden als uw diploma niet (meer) geschikt is en/of als u onvoldoende werkervaring heeft. Een opleidingsinstelling kan uw diploma en werkervaring beoordelen in een EVC-traject en een nog te volgen scholingstraject vaststellen. Passende actuele werkervaring kan het scholingstraject beperken. Meer weten? Ga naar: een opleiding zoeken met een oud diploma.
 
Samenvatting
 • U heeft toegang tot een functie indien uw oude diploma erkend is door de CAO voor een functie of de werkgever is van mening dat u inzetbaar bent. 
 • Naast het diploma is recente en passende werkervaring van belang voor een functie.
 • Weinig passende werkervaring maakt de kans op een baan klein
 • Via scholing kunt u een actueel diploma halen waarbij opgedane en recente werkervaring de lengte van het opleidingstraject kan verkorten.