Calibris

Naast erkenning van leer-bedrijven en vaststelling van kwalificaties in zorg, welzijn en sport wil Calibris dat werkgevers beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel.

<style>.top .intro p{line-height:17px; }</style><b style="font-size:16px;margin-top:-10px;">Calibris</b>

Over Calibris

Naast de erkenning van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor vaststelling van kwalificaties in zorg, welzijn en sport. In het verlengde daarvan richten we ons op verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Ons toekomstbeeld? Dat werkgevers op het juiste moment beschikken over voldoende personeel met de juiste competenties.


De toekomst van Calibris

Op 1 augustus draagt Calibris een aantal verantwoordelijkheden over aan SBB, te weten: kwalificeren, examineren, het erkennen van leerbedrijven en taken aangaande doelmatigheid in relatie tot beroepsprijktijkvorming.

De bovenwettelijke taken en de daaraan gekoppelde dienstverlening, waaronder de trainingen en dienstverlening van Calibris Contract, zijn met ingang van 1 februari 2015 overgedragen aan een maatschappelijke stichting onder de naam Calibris Advies. 

meer informatie

Vragen en reacties

Neem voor vragen en reacties contact op met:

Calibris
T| 030-7507888