Calibris

Naast erkenning van leer-bedrijven en vaststelling van kwalificaties in zorg, welzijn en sport wil Calibris dat werkgevers beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel.

<style>.top .intro p{line-height:17px; }</style><b style="font-size:16px;margin-top:-10px;">Calibris</b>

Over Calibris

Naast de erkenning van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor vaststelling van kwalificaties in zorg, welzijn en sport. In het verlengde daarvan richten we ons op verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Ons toekomstbeeld? Dat werkgevers op het juiste moment beschikken over voldoende personeel met de juiste competenties.

Duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken
Dreigt een tekort, stokt de instroom, is er te veel uitval of te weinig doorstroom? Om deze vraagstukken aan te pakken zetten we koers op structurele oplossingen met maatschappelijk rendement. Afhankelijk van de situatie is Calibris adviseur, initiator, intermediair, regisseur, voorfinancier of onderzoeker. We opereren in een dynamische omgeving met diverse partijen, complexe taken en ingrijpende veranderingen. Alles met een duidelijk doel: een competente beroepsbevolking en een evenwichtige arbeidsmarkt.

 

Vragen en reacties

Neem voor vragen en reacties contact op met:

Calibris
T| 030-7507888